2011, ജൂൺ 4, ശനിയാഴ്‌ച

ഹൃദയ തന്ത്രികള്‍

ജീവിത യഥാര്ത്യങ്ങളില്‍ കാലിടറുമ്പോള്‍ ,
ഓര്‍മ ചെപ്പിലെ അവസാന മുത്തും കൈ വിട്ടു പോകുമ്പോള്‍,
പ്രതീക്ഷകളുടെ സ്വര്‍ണ നൂലുകള്‍  നെയ്യുമ്പോള്‍ ,
മനസ്സില്‍ മഞ്ഞു തുള്ളിയുടെ നൈര്‍മല്യം പോലെ,
വേനലിലെ പുതു മഴ പോലെ ബാക്കിയായ എന്‍റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്ക്....

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: