2016, ജനുവരി 4, തിങ്കളാഴ്‌ച

മടക്കയാത്ര

മഞ്ഞും മഴയും 
ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കുന്നിൻ 
ചെരുവിലേക്ക്‌ ഒരു യാത്ര പോകണം....
ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ 
ഉള്ളിൽ ഇരമ്പുന്ന കടലിൽ 
ഒഴുകി അകലണം....
വിതുമ്പലുകൾ 
അടക്കി പിടിച്ച ചിന്തകളിൽ നിന്നും 
വഴുതി മാറണം..
ഒരിക്കൽ കൂടി ..
നിന്നിലേക്ക്‌ ഞാൻ മാത്രമായി 
ഈ തടവറയിൽ നിന്നും 
മടങ്ങണം....