2013, ജനുവരി 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

പിരിക വയ്യ നിന്‍ പ്രണയത്തെ...

നിന്റെ കനവുകള്‍
നിറച്ച പഴയ
പുസ്തക താളില്‍ നിന്നും
ഇന്നലെ എനിക്കൊരു
മയില്‍‌പ്പീലി കിട്ടി
പ്രണയം വറ്റി വാക്കുകള്‍
മുറിഞ്ഞു എന്റെ
ഹൃദയത്തിന്റെ നീരൊലിപ്പില്‌
നിന്നും അടര്‍ന്നുപോയ
പഴയ മയില്‍ പ്പീലി വര്‍ണം
ആകാശം കാണാതെ
കാത്തു കാത്തു വച്ച്
ഒടുവില്‍ കാണാതെ പോയ
പ്രണയം
ചത്ത കണ്ണുകള്‍
കൊണ്ട് അതെന്നെ ഉറ്റു
നോക്കുന്നു.
നിന്റെ പ്രണയത്തെ
പറിച്ചു മാറ്റാന്‍
കാരണങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞു
തിരഞ്ഞു തിരക്കില്‍
ബാക്കിയായ വളപൊട്ടുകള്‍
ഇന്നലെ വീണ്ടും
നാളെയായ് വന്നെങ്കില്‍
ഒരിക്കല്‍ കൂടി
നിന്‍ പ്രണയത്തില്‍
ഞാന്‍ നനഞ്ഞു കുതിര്‍ന്നേനെ
പിരിക  വയ്യ നിന്‍ പ്രണയത്തെ
മരണം തൊട്ടു വിളിക്കും വരെയും..